Att bedöma elevers förmågor i muntlig uppgift

Syftet med materialet är att stödja lärare vid bedömning av elevers prestationer när de arbetar med muntliga uppgifter i matematik. Ett filmat samtal mellan några elever och deras lärare ger underlag att föra diskussioner om bedömning av de matematiska förmågorna. Materialet passar bra att använda på en studiedag. Det är viktigt att det finns tid för diskussioner.

Materialet består av förslag på arbetsgång, diskussionsfrågor samt två filmer. Kommentarmaterialen till kunskapskraven i matematik, del 1 och del 2, kan användas för en fördjupad förståelse av värdeorden i kunskapskraven. 

Ladda ner materialet

Bedömningsstöd - Att bedöma elevers förmågor i muntlig uppgift (526 kB)

Uppgiften (241 kB)

Filmen Muntlig uppgift i matematik årskurs 9 – Genomförande visar hur fyra elever i årskurs 9 för ett lärarlett gruppsamtal runt en muntlig matematikuppgift. Filmen visar genomförandet av en uppgift, framtagen för elever i årskurs 9, och bedömningen av elevernas prestationer. Avsikten är att även lärare som bedömer elevers prestationer i årskurs 6 ska finna stöd för sitt bedömningsarbete.

Se filmen 

 

I filmen Muntlig uppgift i matematik årskurs 9 – Lärarsamtal om bedömning av elevprestationer får vi ta del av hur tre lärare resonerar om och kommer fram till hur elevernas prestationer kan bedömas utifrån en uppgiftsspecifik bedömningsmatris. Bedömningsmatrisen omfattar aspekter av alla de matematiska förmågorna.

Se filmen 

Senast granskad: 2016-03-23
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner