Bedömning av muntliga prestationer i matematik i gymnasieskolan

Elevernas muntliga prestationer i matematik lyfts fram som en viktig aspekt i ämnesplanens syfte, förmågor och kunskapskrav. Det här materialet syftar till att ge stöd i bedömningen av dessa.

Bedömningsstödet visar två olika bedömningssituationer utifrån de nationella proven. Syftet med materialet är att stödja lärare vid bedömning av elevers prestationer när de arbetar med muntliga uppgifter i matematik.

Bedömningsstödet passar bra att använda under en studiedag då det är viktigt att det finns tid till diskussioner.

Materialets uppbyggnad

Materialet innehåller en studiehandledning samt sju filmer med relaterade bilagor. Studiehandledningen och bilagorna finns samlade i samma pdf. 

Studiehandledning

Ladda ner studiehandledningen (inkl. bilagor) (2,3 MB)

Filmer

Till materialet finns sju filmer.  

Film 1 - Presentation av materialet Film 2 - Gruppsamtal med tre elever från kurs 1 Film 3 - Diskussion om bedömning av visade kunskaper hos tre elever från kurs 1 Film 4 - Muntligt delprov i matematik kurs 2 - Ylva, Frida och Robin Film 5 - Elevpresentation Robin Film 6 - Elevpresentation Sofi Film 7 - Elevpresentation Helena

Senast granskad: 2014-04-07
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner