Bedömning för lärande i matematik

Bedömningsstödet Bedömning för lärande i matematik utgår från kursplanen i matematik och relaterar till ämnesproven i årskurs 3, 6 och 9 i matematik. Materialet ska stödja och strukturera lärarens kontinuerliga bedömning av elevens kunskapsutveckling och ger även underlag för att eleven ska kunna följa sitt eget lärande.

I bedömningsstödet beskrivs vad bedömningen behöver fokusera vad gäller både förmågorna och det centrala innehållet. Du som lärare kan också följa progression i det centrala innehållet från årskurs 1 till och med årskurs 9. Materialet är inriktat mot kunskapskraven i matematik och då framför allt mot godtagbara kunskaper i årskurs 3 och betyget E i årskurs 6 och 9.

Ladda ner bedömningsstödet

När du laddar ner materialet är det organiserat i en mappstruktur. För att det ska fungera på ett bra sätt är det viktigt att du sparar hela mappen på din dator och behåller mappstrukturen.

Dubbelklicka på den nerladdade zip-filen för att öppna datorns "uppackningsprogram". Välj alternativet för uppackning, vanligtvis packa upp, extract eller liknande. 

Bedömning för lärande i matematik.zip (11,7 MB)

Klick- och skrivbart material

Bedömningsstödet är interaktivt. Det innebär att du kan skriva i mallarna, genom att hämta formuleringar från andra delar av materialet och klistra in i egna bedömningsmatriser. Du kan också klicka dig fram på flera sätt i materialet genom högermenyn eller navigationssidan.
Här har vi samlat lite tips för dig som vill bekanta dig med navigationen.

Navigationstips (1,7 MB)

PDF- och Word-format

Flera av filerna i materialet finns i både PDF- och Word-format. Klickar på en ruta öppnas det i PDF-format, men intill rutan finns det i många fall ett litet "W" som du klickar på om du föredrar att använda matrisen eller mallen i det formatet. 

Senast granskad: 2015-12-16
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner