Kommentarmaterial till kunskapskraven i moderna språk

Det finns två kommentarmaterial till kunskapskraven i moderna språk som ger en fördjupad förståelse för hur kunskapskraven är konstruerade. Materialet riktar sig till årskurserna 6–9.

Det ena kommentarmaterialet behandlar skriftlig produktion och interaktion och det andra behandlar muntlig produktion och interaktion. De består av verksamma lärares bedömningar av autentiska elevexempel och utgår från förmågorna att:

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift, samt
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd

Kommentarmaterial till kunskapskraven i moderna språk/skriftligt

För vart och ett av språken franska, spanska och tyska finns elevtexter med kommentarer, samt den uppgift som legat till grund för elevernas texter.

 

Kommentarmaterial till kunskapskraven i moderna språk/skriftligt

 

 

Elevuppgiften

Det här är den uppgift som ligger till grund för elevexemplen i det skriftliga kommentarmaterialet.

Franska (9 kB) Spanska (34 kB) Tyska (9 kB)


Kommentarmaterial till kunskapskraven i moderna språk/muntligt

För vart och ett av språken franska, spanska och tyska finns inspelade elevsamtal, samt den uppgift som legat till grund för samtalen. Varje inspelning omfattar både uppgift A (tala) och B (samtala). Ljudfilerna och det skriftliga materialet kompletterar varandra och är tänkta att användas tillsammans för att ge en god förståelse av hur man i bedömningen kan arbeta med de aktuella delarna av kunskapskraven.

Kommentarer till kunskapskraven i moderna språk/muntligt

 

Elevuppgifter

De här uppgifterna har legat till grund för de inspelade elevsamtalen.

Franska - tala (produktion) (135 kB) Franska - samtala (interaktion) (722 kB) Spanska - tala (produktion) (122 kB) Spanska - samtala (interaktion) (3,7 MB) Tyska - tala (produktion) (123 kB) Tyska - samtala (interaktion) (606 kB)

Inspelade elevsamtal

Franska (Elevsamtal 1) (5,5 MB) Franska (Elevsamtal 2) (7,0 MB) Franska (Elevsamtal 3) (5,7 MB) Spanska (Elevsamtal 1) (6,2 MB) Spanska (Elevsamtal 2) (4,2 MB) Spanska (Elevsamtal 3) (9,2 MB) Tyska (Elevsamtal 1) (6,1 MB) Tyska (Elevsamtal 2) (5,9 MB) Tyska (Elevsamtal 3) (6,8 MB)

Senast granskad: 2016-02-19
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner