Bedömningsstöd i musik

I ämnet musik finns ett bedömningsstöd för dig som undervisar i årskurs 6 och ett bedömningsstöd för dig som är lärare i grundskolans senare årskurser.

Bedömningsstöd i årskurs 6

Som stöd för bedömning för dig som undervisar i musik i årskurs 6 finns ett material med syfte att ge stöd i arbetet med att analysera och konkretisera kunskapskraven för att göra säkrare bedömningar av elevers prestationer.

Med stöd av materialet får du som lärare möjlighet att förstå och relatera delar av kunskapskravet till elevers sjungande, resonerande och uttryck om musikaliska upplevelser.

Materialet finns i Skolverkets bedömningsportal. För att få åtkomst till materialet krävs lösenord. Det är rektorn som ger behörighet till bedömningsportalen.

Bedömningsstöd i musik i årskurs 6 Läs om hur du får tillgång till det skyddade materialet i Skolverkets bedömningsportal


Bedömningsstöd i årskurs 7-9

Bedömningsstödet utgår ifrån inspelningar av kompositioner och ensemblespel av elever i årskurs 9. Dessa autentiska elevarbeten beskrivs och bedöms i inspelade dialoger, baserade på flera musiklärares bedömningar.

Observera att inspelningarna av ensemblespel endast finns tillgängliga på separat DVD. DVD:n kan beställas av lärare i musik via beställningsblanketten i högermenyn. 

Inspelningarna kompletteras med en användarhjälp, texter som kopplar elevernas prestationer till betygsnivåer samt en forskningsbaserad text om bedömning av musicerande och musikskapande.

Inledande presentation

Nedan hittar du en längre, inledande presentation i pdf-format. Denna kan med fördel läsas innan du/ni börjar arbeta med materialet.

Ladda ned presentationen av bedömningsstödet i musik (207 kB)

Materialets olika delar

Vi har delat upp bedömningsstödet i olika delar, var och en med ett särskilt fokusområde. 

Gå till: Bedömning av ensemblemusicerande  
Gå till: Bedömning av musikskapande  
Gå till: Erfarenheter från forskning

Senast granskad: 2016-02-17
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner