Bygga svenska - ett bedömningsstöd för nyanlända elevers språkutveckling

Bygga svenska är ett bedömningsstöd för dig som undervisar nyanlända elever. Materialet hjälper dig att följa nyanlända elevers språkutveckling i grundskolan och i gymnasieskolans introduktionsprogram.

Bygga svenska är ett bedömningsstöd för alla lärare som undervisar nyanlända elever i grundskolan och gymnasieskolan. Materialet finns i dagsläget för årskurserna 7–9 i grundskolan och gymnasieskolans introduktionsprogram. Motsvarande material för årskurserna 1-3 och 4-6 publiceras inom kort. 

Beskrivningar av elevens språkutveckling i fem steg

Bedömningsstödet innehåller en bedömningsmodell med beskrivningar av elevens språkutveckling i svenska i fem steg. 

Kunskaper i svenska är viktiga för att ta till sig den övriga undervisningen i skolan och för att kunna vara delaktig i samhället. En kontinuerlig uppföljning av elevernas kunskaper – framför allt i svenska – är avgörande för att kunna utforma utbildningen efter de nyanlända elevernas individuella förutsättningar och behov.

Detta material ger lärare möjlighet att observera och systematiskt iaktta elevernas förmågor inom olika områden som har betydelse för andraspråksutvecklingen. Med hjälp av materialet kan lärare även få syn på och utveckla den egna undervisningen. Materialet är frivilligt och kan användas parallellt med Skolverkets andra bedömningsstöd.

Gå direkt till bedömningsstödet

Du hittar bedömningsstödet Bygga svenska för årskurs 7-9 och gymnasieskolans introduktionsprogram i vår bedömningsportal. Det krävs ingen inloggning för att få åtkomst till materialet. 

I bedömningsportalen finns även en blankett för för sammanställning av elevens språkutveckling. Blanketten kommer inom kort finnas tillgänglig som en (interaktiv) skriv- och klickbar pdf. 

Bygga svenska, årskurs 7-9 och gymnasieskolans introduktionsprogram

Exempeluppgifter och filmer publiceras från april och framåt

Från april och framåt publicerar vi exempel på uppgifter som kan användas i de olika stegen av elevens språkutveckling. Du kommer även att hitta filmer som tyddliggör beskrivningarna av de olika stegen. 

Bedömningsstödet skickas ut till skolorna

Bedömningsstödet Bygga svenska för årskurs 7-9 och gymnasieskolans introduktionsprogram skickas ut i ett exemplar till alla skolor med elever i dessa årskurser under våren. Inom kort publiceras Bygga svenska för årskurs 1-3 och 3-6. Även dessa skickas ut i ett exemplar till skolor med aktuella årskurser under våren.

Alla böcker kommer att finnas för beställning inom några veckor. Beställningsblanketten finns då tillgänglig här. 

Senast granskad: 2017-03-30