Bedömningsstöd i slöjd

I ämnet slöjd finns bedömningsstöd i årskurs 6 och 9. Det finns även ett kompetensutvecklingspaket för dig som vill fördjupa din förståelse inom bedömning och betygsättning i slöjd.

Bedömningsstöd i slöjd

I ämnet slöjd finns bedömningsstöd i årskurs 6 och 9. Tillsammans kan bedömningsstöden användas när terminsbetyg ska sättas. Du som lärare avgör varje termin från och med höstterminen i årskurs 7 vilken kunskapsnivå och progression som är rimlig för eleven i relation till de olika betygsstegen. I matriserna som ingår i materialet kan du också skriva egna exempel direkt i pdf:en.

Bedömningsstöd i slöjd

Kompetensutveckling: Bedömning i slöjd

Som en förlängning av bedömningsstödet i slöjd finns även ett kompetensutvecklingsmaterial för dig som vill fördjupa din förståelse inom bedömning och betygsättning ytterligare. 

Materialet används mest fördelaktigt i en grupp om flera slöjdlärare, förslagsvis 4-10 stycken. Det kan vara en styrka om lärare kommer från olika skolor och tar med sig olika erfarenheter in i arbetet.

Kompetensutvecklingspaket i slöjd

Senast granskad: 2018-04-04
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner