Språket på väg

Språket på väg är ett kartläggningsmaterial för dig som undervisar i svenska eller svenska som andraspråk i årskurs 7–9 och vill kartlägga dina elevers språkutveckling.

Språket på väg är ett kartläggningsmaterial för dig som undervisar i svenska eller svenska som andraspråk i årskurs 7–9 och vill kartlägga dina elevers språkutveckling. En del av materialet vänder sig direkt till eleverna.

Materialet laddas ned via länkarna nedan. Matriserna i Språket på väg finns också i wordformat för dig som vill använda dem digitalt. 

 

Ladda ner materialet

Språket på väg, del 1 (1,0 MB) Språket på väg, del 2 (1,0 MB)

Hämta matriserna i word-format

Matriserna i Språket på väg (389 kB)

Senast granskad: 2016-09-21
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner