Bedömningsstöd i teckenspråk i specialskolan

Som stöd för bedömning i ämnet teckenspråk i specialskolan, årskurs 10, finns ett bedömningsstöd som består av både filmat- och skriftligt material. Som ytterligare ett stöd har Skolverket också teckenspåkstolkat en föreläsning om bedömning för lärande och likvärdighet med universitetslektorn Gudrun Erickson.

Bedömningsstödet består av tre delar. En film, ett texthäfte och en teckenspråkstolkad föreläsning med Gudrun Erickson. 

1. En film

Den första delen utgörs av en film där några elevers arbete med att skapa egna texter, deras kamratrespons och lärarnas bedömningssamtal visas. Alla elever som medverkar i filmen har fått samma uppgift eftersom de följer samma kursplan. Det är först vid bedömningen av deras prestation som lärarna utgår från antingen kunskapskraven för teckenspråk eller kunskapskraven för teckenspråk för nybörjare. 


Bilder från texthäftet

2. Ett texthäfte

Den andra delen består av ett texthäfte som kompletterar filmens innehåll och fördjupar resonemangen kring bedömning. Här beskrivs planeringsfasen, som inte visas i filmen. Sedan beskrivs de olika delarna i filmen inklusive lärarsamtalet. Lärarsamtalet kompletteras i texthäftet med resonemang kring elevernas prestationer i förhållande till kunskapskraven. 

Texthäfte: Bedömningsstöd i teckenspråk (589 kB)


3. En teckenspråkstolkad föreläsning med Gudrun Erickson

Den tredje delen är en teckenspråkstolkad föreläsning om bedömning. Föreläsningen behandlar bedömning på ett mer generellt plan och kan därför också användas för andra ämnen än just teckenspråk. Gudrun Erickson har mångårig erfarenhet som projektledare för framtagandet av nationella prov. 

Se även ett filmat samtal mellan fyra lärare som resonerar kring föreläsningens innehåll. Lärarna som deltar i samtalet kommer från två olika skolor i Sandvikens kommun. 

Föreläsning om bedömning med Gudrun Erickson (teckenspråkstolkad)

Lärare samtalar om Gudrun Ericksons föreläsning (textad)


Språket på väg 

Ytterligare ett material som i valda delar kan användas som stöd för bedömning av teckenspråk är materialet Språket på väg som är ett bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans årskurs 7–9.

Språket på väg

Senast granskad: 2017-09-15
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner