Bedömningsstöd för dig som undervisar i yrkesämnen

Att följa och bedöma elevers kunskapsutveckling är en central uppgift för lärare. Här hittar du som undervisar i yrkesämnen material som syftar till att inspirera till kollegiala samtal om bedömning.

Bedömning i yrkesämnen – dilemman och möjligheter

Genom den här boken får du en allmän introduktion till bedömning av yrkeskunnade. Stödmaterialet grundar sig på perspektiv och tankar från bland annat forskare och yrkesverksamma lärare. Syftet är att ge en bred utblick över de dilemman och möjligheter som möts i bedömning i yrkesämnen.

I boken finns diskussionsfrågor som du och dina kolleger kan använda i era samtal om bedömning i just yrkesämnen.

Beställ eller ladda ner boken


Webbkurs om bedömning för yrkeslärare

Webbkursen med bedömningsstöd riktar sig till dig som är yrkeslärare och vill få lära dig mer om bedömningsprocessen och betygsättning inom yrkesprogram. Här kan du som yrkeslärare gå in och läsa mer om bedömning ur styrdokument, böcker och artiklar. Webbplatsen innehåller också stödmaterial om olika begrepp, kunskapsformer, kunskapskrav, elevmedverkan etc. samt förslag på dokumentation, frågeställningar. Här visas också exempel på tester och några filmer med konkreta exempel på bedömningssituationer där du själv får pröva ditt sätt att bedöma. Kursen är framtagen av Malmö högskola med bidrag från Skolverket.

Läs mer och ta del av webbkursen

Senast granskad: 2017-11-01
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner