Bedömningsstöd för yrkesämnen

Skolverket har tagit fram ett stödmaterial till vart och ett av de nationella yrkesprogrammen. Materialet kan även användas av vuxenutbildningen. Varje program har en egen webbsida där allt material presenteras.

Materialet är uppdelat utifrån vilket gymnasieprogram varje del berör. På varje programsida finner man en introduktionsfilm och en skrift om bedömning av yrkeskunnande.

Webbkurs om bedömning

Malmö högskola har, med bidrag från Skolverket, tagit fram en webbkurs om bedömning och betygssättning för yrkeslärare. Webbkursen innehåller ett brett bedömningsstöd med bland annat hänvisningar till aktuella styrdokument, teoridelar och filmade situationer från yrkesprogram. Kursen innehåller tre huvudavdelningar och är inte bara ett kursmaterial, utan går även att använda fritt för yrkeslärare som önskar stöd i bedömning.

Se mer information om webbkursen

Senast granskad: 2015-05-20
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner