Bedömningsstöd för dig som undervisar i yrkesämnen

Att följa och bedöma elevers kunskapsutveckling är en central uppgift för lärare. Här hittar du som undervisar i yrkesämnen material som syftar till att inspirera till kollegiala samtal om bedömning.

Bedömning i yrkesämnen – dilemman och möjligheter

Genom den här boken får du en allmän introduktion till bedömning av yrkeskunnade. Stödmaterialet grundar sig på perspektiv och tankar från bland annat forskare och yrkesverksamma lärare. Syftet är att ge en bred utblick över de dilemman och möjligheter som möts i bedömning i yrkesämnen.

I boken finns diskussionsfrågor som du och dina kolleger kan använda i era samtal om bedömning i just yrkesämnen.

Beställ eller ladda ner boken

Senast granskad: 2018-02-22
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner