Bedömningsexempel för Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Att följa och bedöma elevers kunskapsutveckling är en central uppgift för lärare. Materialet på denna sida har som syfte att inspirera till kollegiala samtal om bedömning. Det är framför allt tänkt att användas gemensamt i lärargrupper, men det kan också användas av enskilda lärare eller för en studiedag.

Det rekommenderas att arbeta med materialets olika delar i den ordning som anges nedan.

1: Introduktionsfilm

Professor Astrid Pettersson och fil. dr. Carl-Gustaf Carlsson ger en introduktion till bedömningsmaterialet och diskuterar begrepp som bedömning och återkoppling. De berättar också om vad materialet visar och hur det kan användas.

Streamad film - Introduktion (800 kbps)  
Nerladdningsbar film - Introduktion (44,5 MB)


2: Stödmaterial

Stödmaterialet Bedömning i yrkesämnen - dilemman och möjligheter är tänkt att ge en allmän introduktion till bedömning av yrkeskunnade. Innehållet grundar sig på perspektiv och tankar från Skolverket, forskare och yrkesverksamma lärare. Syftet är att ge en bred utblick över de dilemman och möjligheter som möts i bedömning i yrkesämnen.

Bedömning i yrkesämnen - dilemman och möjligheter


Övrig information

I högermenyn hittar du mer information som relaterar till bedömningsstöd. Där hittar du bland annat länken till det ämne och den kurs som tas upp i bedömningsexemplet ovan.

Senast granskad: 2015-05-20
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner