Betyg i spetsutbildning

Försöksverksamheten med riksrekryterande spetsutbildning ska ge elever i årskurs 7-9 möjlighet att fördjupa och bredda sina kunskaper i ett eller flera ämnen.

Det ska stå i elevens slutbetyg från grundskolan att hon eller han har deltagit i en spetsutbildning. Det ska också framgå vilket eller vilka ämnen som spetsutbildningen har varit inriktad mot. Det här antecknas i fältet för noteringar i slutbetyget från grundskolan.

Att läsa gymnasiekurser i grundskolan

Inom ramen för spetsutbildningen kan eleverna läsa och få betyg i gymnasiekurser inom det eller de ämnen som spetsutbildningen är inriktad mot.  Betygen ska utfärdas separat: har en elev fått betyg i en gymnasieskurs ska det betyget inte skrivas in i grundskolans termins- eller slutbetyg, utan i en särskild betygsblankett. Betyget för gymnasiekursen ska däremot dokumenteras i grundskolans betygskatalog.

Om eleven vill gå om den aktuella gymnasiekursen när hon eller han börjar gymnasieskolan, så har hon eller han rätt till det. Eleven har i så fall också rätt att få ett nytt betyg på kursen i sitt gymnasiebetyg.

Blankett för betyg i spetsutbildning (54 kB)

Reglerna gäller till och med juni 2024.

Senast granskad: 2016-09-27
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner