Betygsdokument

Grundskoleutbildning

Terminsbetyg och slutbetyg

Här kan du läsa om utformningen av terminsbetyg och slutbetyg i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan.

Slutbetyg i grundskoleutbildningen

Föreskrifter om betygskatalogen

Här kan du läsa om Skolverkets föreskrifter om betygskatalogen för grundskoleutbildningen.
Föreskrifter för betygskatalogen

Prövning

Här kan du läsa om utformningen av betygsdokument efter prövning.
Prövning

Gymnasieutbildning

Examensbevis, studiebevis och betygskatalog

Här kan du läsa om utformningen av examensbevis, studiebevis och betygskatalog i gymnasieskolan.

Examensbevis, studiebevis och betygskatalog

Introduktionsprogram i gymnasieskolan

Här kan du läsa om gymnasieintyg på introduktionsprogam.

Gymnasieintyg efter introduktionsprogram

Gymnasiesärskola

Här kan du läsa om slutbetyg och samlat betygsdokument i gymnasiesärskolan.

Gymnasiesärskolebevis

Föreskrifter om betygskatalogen

Här kan du läsa om Skolverkets föreskrifter om betygskatalogen för gymnasieskolan.

Föreskrifter om betygskatalogen

Vuxenutbildning

Här kan du läsa om betygskatalog och examensbevis inom vuxenutbildningen.

Betygskatalog och examensbevis i vuxenutbildning

Prövning

Här kan du läsa om prövning i gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning. Informationen gäller både nya och äldre kurser i gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Prövning i grundskolan

Senast granskad: 2016-06-29
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner