Examensbevis, studiebevis och betygskatalog

Här kan du läsa om utformningen av examensbevis, studiebevis och betygskatalog i gymnasieskolan. Informationen gäller elever som påbörjat sin utbildning efter den 1 juli 2011.

Examensbevis

En elev som uppfyller kraven för gymnasieexamen ska få ett examensbevis när eleven har avslutat ett nationellt program och har fått betyg på alla kurser och på det gymnasiearbete som ingår i elevens individuella studieplan.

Föreskriften om utformning av examensbevis (SKOLFS 2011:145) innehåller bland annat bestämmelser om vilka uppgifter, kolumner och förklaringar som måste finnas med samt hur detta ska redovisas.

Skolverkets föreskrifter om utformningen av examensbevis efter nationella program i gymnasieskolan

Skrivbara mallar

Nedan finns skrivbara pdf:er som skolan kan välja att använda för utformningen av examensbevis.

OBS! Skrivbara PDF-filer

Nedanstående filer kan bara öppnas i Acrobat Reader och inte direkt i webbläsaren. Spara ner filen på din dator genom att högerklicka på önskad länk och välj "Spara länk som...".

Gymnasieskolan (högskoleförberedande examen) (826 kB) Gymnasieskolan (yrkesexamen) (840 kB)

Studiebevis

För den elev som inte uppfyller kraven för gymnasieexamen ska ett studiebevis utfärdas istället för ett examensbevis.

Om utformningen av studiebevis efter nationella program i gymnasieskolan (SKOLFS 2011:148)

Betygskatalog

Betygskatalogen är den officiella dokumentationen över de betyg och de intyg som satts på en viss skola. Det är rektorns ansvar att betygen för samtliga studerande förs in i en betygskatalog. Rektor ansvarar också för att eleverna informeras om rätten att få ett utdrag ur betygskatalogen.

Föreskrifterna innehåller bland annat bestämmelser om hur betygskatalogen ska föras och vad den ska innehålla.

Skolverkets föreskrifter om betygskatalog för gymnasieskola 2011 (SKOLFS 2011:123)

Koder för ämnen och kurser

Vid utformningen av betygskatalogen och examensbeviset används koder för ämnen och kurser i gymnasieutbildningen. Dessa kan sökas fram genom sökfunktionen nedan.

Sök program och ämnesplaner

Senast granskad: 2015-11-20
Innehållsansvar: Avdelningen för juridik