Gymnasiesärskolebevis

Elever som gått en gymnasiesärskoleutbildning ska få ett gymnasiesärskolebevis. Detta gäller alla elever i gymnasiesärskolan på såväl nationella som individuella program.

Alla får samma typ av bevis efter avslutade studier. En föreskrift har tagits fram om utformningen av gymnasiesärskolebevis för de elever som påbörjar sin utbildning från och med höstterminen 2013.

Skolverkets föreskrifter om utformningen av gymnasiesärskolebevis (SKOLFS 2013:158)

Gymnasiesärskolebeviset beskriver tydligt de kunskaper och erfarenheter eleven har med sig från gymnasiesärskolan på ett sådant sätt att det underlättar kontakten med möjliga arbetsgivare. Det innehåller uppgifter om vilket program eleven följt och vilka kurser eller ämnesområden eleven läst samt kursernas omfattning i gymnasiesärskolepoäng och ämnesområdenas omfattning. Av beviset framgår också vilka betyg eleven fått samt information om gymnasiesärskolearbetet och inriktningen på elevens arbetsplatsförlagda lärande.

Alla påbörjade kurser ska finnas dokumenterade i gymnasiesärskolebeviset, både de som eleven avslutat och fått betyg i och de som eleven inte har fått betyg i. För de elever som fullföljt ett fullständigt nationellt program bör det framgå att eleven har uppnått alla de 2500 gymnasiesärskolepoäng som en fullständig utbildning består av.

Skrivbara mallar för gymnasiesärskolebevis

Nedan finns skrivbara pdf:er som skolan kan välja att använda för utformningen av gymnasiesärskolebevis. 

OBS! Skrivbara PDF-filer

Nedanstående filer kan bara öppnas i Acrobat Reader och inte direkt i webbläsaren. Spara ner filen på din dator genom att högerklicka på önskad länk och välj "Spara länk som...".

Individuellt program (845 kB) Nationellt program (3,4 MB)

Slutbetyg och samlat betygsdokument

Här finns Skolverkets föreskrifter om utformningen av slutbetyg och samlat betygsdokument i gymnasiesärskolan. Föreskrifterna gäller för alla elever som påbörjat studier i gymnasiesärskolan före den 1 juli 2013. 

Om utformningen av slutbetyg och samlat betygsdokument i gymnasiesärskolan (SKOLFS 2003:16) Om betygskatalog (SKOLFS 2011:123)

Senast granskad: 2015-11-20
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner