Försöksverksamhet med betyg från årskurs 4

Just nu pågår en försöksverksamhet med betyg från årskurs 4. Försöksverksamheten startar hösten 2017 och pågår till och med juni 2021. Ansökningsomgången för att delta från höstterminen 2018 stängde den 1 mars.

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att utforma, genomföra och utvärdera en försöksverksamhet som ger skolor möjlighet att sätta betyg i årskurs 4 och 5 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan och i årskurs 5 och 6 i specialskolan. Skolor som deltar i försöksverksamheten sätter betyg varje termin. (För elever som följer grundsärskolans kursplaner och läser grundsärskolans ämnen får betyg sättas endast om eleven och elevens vårdnadshavare begär det).

De skolor som deltar i försöksverksamheten behöver inte upprätta skriftliga individuella utvecklingsplaner för elever som får betyg från årskurs 4 (årskurs 5 i specialskolan).

Högst 100 skolenheter kommer att kunna delta i försöket. De huvudmän som deltar är skyldiga att också delta i Skolverkets utvärdering av försöksverksamheten.

Ansökan är stängd för i år

De huvudmän som vill delta i försöksverksamheten från hösten 2018 ska lämna in en ansökan till Skolverket senast den 1 mars 2018.

Kriterier för deltagande

De kriterier för deltagande som finns är att:

  • det ska finnas intresse av att delta hos rektor och lärare på berörda skolenheter,
  • elever och vårdnadshavare i årskurserna 1-4 (2-5 i specialskolan) vid berörda skolenheter har beretts tillfälle att yttra sig och att hänsyn har tagits till deras synpunkter i möjligaste mån,
  • huvudmän med fyra skolenheter eller fler kan delta med högst en fjärdedel av sina skolenheter och
  • huvudmän med färre än fyra skolenheter kan delta med en skolenhet.

Kontakt

Har du frågor om försöksverksamheten? Kontakta oss på betygak4@skolverket.se

Deltagande skolor

Huvudmän (kommuner eller fristående skolor) och skolor som deltar i försöksverksamheten med betyg från årskurs 4.

Campus Manilla utbildning AB: Campus Manilla

Haparanda kommun: Språkskolan

Ideella föreningen för alla nationers fria skola: Alla Nationers Fria Skola

Internationella Engelska skolan i Sverige AB: Internationella Engelska skolan Landskrona, Internationella Engelska skolan Täby, Internationella Engelska skolan Karlstad, Internationella Engelska skolan Eskilstuna

Kunskapsskolan i Sverige AB: Kunskapsskolan Borås

Landskrona kommun: Pilängskolan

Malmö Friskola AB: Malmö Friskola

Stiftelsen Carpe Diem: Fredrikshovs slotts skola

Stiftelsen English School Gothenburg: The English School of Gothenburg

Stiftelsen Maria Elementar skola: Maria Elementar skola

Stiftelsen sverigefinska skolan i Järva: Sverigefinska skolan i Kista

Vallentuna kommun: Gustav Vasaskolan

Vetenskapsskolan AB: Vetenskapsskolan

Värmdö kommun: Ösbyskolan

Senast granskad: 2018-03-22
Innehållsansvar: Avdelningen för analys