Försöksverksamhet med betyg från årskurs 4

Just nu pågår en försöksverksamhet med betyg från årskurs 4. Försöksverksamheten startar hösten 2017 och pågår till och med juni 2021. Från och med den 1 november är det möjligt att ansöka om deltagande i försöksverksamheten från höstterminen 2018.

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att utforma, genomföra och utvärdera en försöksverksamhet som ger skolor möjlighet att sätta betyg i årskurs 4 och 5 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan och i årskurs 5 och 6 i specialskolan. Skolor som deltar i försöksverksamheten sätter betyg varje termin. (För elever som följer grundsärskolans kursplaner och läser grundsärskolans ämnen får betyg sättas endast om eleven och elevens vårdnadshavare begär det).

De skolor som deltar i försöksverksamheten behöver inte upprätta skriftliga individuella utvecklingsplaner för elever som får betyg från årskurs 4 (årskurs 5 i specialskolan).

Högst 100 skolenheter kommer att kunna delta i försöket. De huvudmän som deltar är skyldiga att också delta i Skolverkets utvärdering av försöksverksamheten.

Sök senast den 1 mars

Nu genomför vi ytterligare en ansökningsomgång för huvudmän som vill delta i försöksverksamheten från hösten 2018.  Ansökan ska lämnas in till Skolverket senast den 1 mars via e-post till betygak4kolverket.se.

Ladda ner ansökningsblankett (88 kB)

Kriterier för deltagande

De kriterier för deltagande som finns är att:

  • det ska finnas intresse av att delta hos rektor och lärare på berörda skolenheter,
  • elever och vårdnadshavare i årskurserna 1-4 (2-5 i specialskolan) vid berörda skolenheter har beretts tillfälle att yttra sig och att hänsyn har tagits till deras synpunkter i möjligaste mån,
  • huvudmän med fyra skolenheter eller fler kan delta med högst en fjärdedel av sina skolenheter och
  • huvudmän med färre än fyra skolenheter kan delta med en skolenhet.

Kontakt

Har du frågor om försöksverksamheten? Kontakta oss på betygak4@skolverket.se

Senast granskad: 2017-11-01
Innehållsansvar: Avdelningen för analys