Översätta betyg

Här finns information om hur du går till väga för att översätta dina betyg till engelska. Det finns även information för dig som ska slutföra gymnasiestudier i Sverige efter att ha gått i skolan utomlands.

Skolverket kan inte översätta ditt betyg. Fråga istället din skola om de kan hjälpa dig. De har ingen skyldighet att översätta betyg men många skolor gör det ändå.

Om skolan inte kan hjälpa till återstår två alternativ:

  • Anlita en auktoriserad översättare.
  • Översätt betyget själv och be skolan att verifiera att det översatta betyget överensstämmer med det svenska betyget.

Översättning av grundskolebetyg

Översättning av gymnasiebetyg


Att slutföra gymnasiestudier i Sverige efter att ha gått i skola utomlands

Du som en gång har påbörjat studier på ett program i den svenska gymnasieskolan har rätt att fullfölja programmet. Rätten att fullfölja utbildningen gäller dock endast efter ett års studieuppehåll för studier utomlands.

Läs mer om att slutföra gymnasiestudier i Sverige

Senast granskad: 2016-03-04
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner