Översättning av gymnasiebetyg före ht 2011

Engelsk terminologi för gymnasieutbildningar som startat före 1 juli 2011.

Begrepp för översättning av betyg

Lista på begrepp för översättning av betyg - utbildning som startade före ht 2011 (Gy 2000)

Ämnen och kurser före 2011

Ämnen och kurser före 2000 (Gy vux 94) (123 kB) Ämnen och kurser före 2011 (Gy 2000) (107 kB)

Utbildning som startade före 1994

Översättning av gymnasieskolans tidigare linjer samt betygsmall för linjebetyg (Lgy 70) (2,9 MB)

Nationella program och grenar före 2011 (Gy 2000)

Nationella program och grenar National Programmes and Branches
Barn och fritidsprogrammet The Child Recreation Programme

Byggprogrammet

The Construction Programme

- Byggnadsplåt

- Constructional Metalwork

- Måleri

- Painting

- Hus och anläggning

- Buildning and Construction

Elprogrammet

The Electrical Engineering Programme

- Automation

- Automation

- Elektronik

- Electronics

- Installation

- Installation

Energiprogrammet

The Energy Programme

- Energi

- Energy

- Fartygsteknik

- Marine Engineering

- VVS

- Heating, Ventilation and Sanitation Engineering

Estetiska programmet

The Arts Programme

- Konst och formgivning

- Art and Design

- Dans och teater

- Dance and Theatre

- Musik

- Music

Fordonsprogrammet

The Vehicle Engineering Programme

- Flygteknik

- Aircraft Engineering

- Karosseri

- Coachwork

- Fordonsteknik

- Vehicle Engineering

- Transport

- Transport

Handels- och administrationsprogrammet

The Business and Administration Programme

Hantverksprogrammet

The Handicraft Programme

Hotell- och restaurangprogrammet

The Hotel, Restaurant and Catering Programme

- Hotell - Hotel
- Restaurang - Restaurant
- Storhushåll - Mass Catering
Industriprogrammet The Industial Programme
- Industri - Industry
- Process - Process Industries
- Trä - Woodwork
- Textil- och konfektion - Textile and Clothing Manufacturing
Livsmedelsprogrammet The Food Programme
- Bageri och konditori - Bakery and Confectionary
- Kött och charkuteri - Fresh and Cured Meats
Medieprogrammet The Media Programme
- Information och reklam - Information and Advertising
- Tryckmedier Graphic Media
Naturbruksprogrammet The Natural Resource Use Programme
Naturvetenskapsprogrammet The Natural Science Programme
- Naturvetenskaplig Natural Science
- Teknisk Technical
Omvårdnadsprogrammet The Health Care Programme
- Omvårdnad - Health Care
- Tandvård - Dental Nursing
Samhällsvetenskapsprogrammet The Social Science Programme
- Ekonomisk - Economics
- Humanistisk - Humanities
- Samhällsvetenskaplig - Social Science
Senast granskad: 2016-03-30
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner