Validering inom vuxenutbildning

En person kan oftast betydligt mer än vad som är fångat i olika dokument som exempelvis betyg, intyg och andra utbildningsbevis. Vi lär oss hela tiden nya saker i möten med andra människor inom utbildning, på arbetet och på fritiden.

Logga Erasmus

All den samlade kompetensen kan synliggöras genom verktyget validering, det vill säga kartläggning och bedömning. Det här kan användas för att exempelvis anpassa en utbildning, förkorta en utbildning eller inför en utbildning om den sökande saknar betyg i de kurser som krävs. Det är en vinst för både samhälle och individ att ta vara på det som en person redan kan. 

Webbutbildning Valideringsarbete i teori och praktik – en introduktion

Följ fyra individer som på olika sätt behöver validering för att komma vidare i sina yrkesroller. Utbildningen, som är öppen och webbaserad, är uppbyggd kring olika scenarier med filmer, teorier och praktiska moment. Under utbildningen får du, som arbetar med vägledning, kartläggning, antagning eller bedömning av kompetens, en helhetsbild av validering och möjlighet att fördjupa dig i kartläggnings- och bedömningsarbetet.
Läs mer om valideringsutbildningen här.

Tillgodoräkna poäng i en utbildning

Om du studerar och därmed har antagits till en utbildning inom gymnasiet, kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskolan, universitet/högskola eller en folkhögskola finns möjligheten att tillgodoräkna delar av eller hela kurser om du redan kan det som utbildningen handlar om. Utbildningen kan då anpassas och/eller eventuellt förkortas genom att du inte får utbildning i det du redan kan. Kontakta din studie- och yrkesvägledare och lärare för att, om möjligt, skapa en individuellt anpassad studieplan.

Behörighetskrav

Om du söker till en utbildning med behörighetskrav där du saknar betyg i en eller flera kurser, men ändå anser dig ha de kunskaper och färdigheter som behörighetskravet/kursen innehåller, har du rätt att få dina kompetenser synliggjorda. Detta görs genom kartläggning för att anordnaren ska kunna bedöma om den faktiska, reella, kompetensen du har motsvarar de förkunskapskrav som har angivits för utbildningen. Kontakta din utbildningsanordnare om du har frågor om validering eller om du vill få dina kunskaper validerade. 

Stöd för dig som arbetar med validering

Det finns flera användbara stödmaterial för dig som arbetar med vägledning, kartläggning eller bedömning, det vill säga delar av eller hela valideringsprocessen. 

Riktlinjer för att stödja kommunerna i arbetet med validering

För att stödja kommuner i arbetet med validering finns några riktlinjer. Riktlinjerna är tänkta som rekommendationer och delar av materialet är hämtat från Skolverkets stödmaterial Validering inom vuxenutbildning. Du hittar riktlinjerna i bilagan till det redovisade uppdraget. 

Riktlinjer till stöd för kommunernas arbete med validering

Kompetenskartläggningsformulär - Kommunalvuxenutbildning

Digitalt kartläggningsstöd

I den inledande kartläggningen kan det vara bra att synliggöra den samlade kompetensen och inte alltför tidigt begränsa den enligt den svenska yrkesindelningen. Just nu arbetar vi med att ta fram ett digitalt verktyg som synliggör i vilka kurser den specifika kompetensen/sökordet finns. Verktyget innehåller samtliga kursers centrala innehåll. 

Publiceras våren 2018

Kompetensutveckling

Valideringsutbildning på webben

Valideringsarbetet i teori och praktik – en introduktion

Följ fyra individer som på olika sätt behöver validering för att komma vidare i sina yrkesroller. Utbildningen, som är öppen och webbaserad, är uppbyggd kring olika scenarier med filmer, teorier och praktiska moment. Under utbildningen får du, som arbetar med vägledning, kartläggning, antagning eller bedömning av kompetens, en helhetsbild av validering och möjlighet att fördjupa dig i kartläggnings- och bedömningsarbetet.
Läs mer om valideringensutbildningen på webben här.

Valideringsutbildning på lärosäten

Med webbutbildningen som bas fördjupar distansutbildningen det praktiska arbetet med kartläggning och bedömning kopplat till teori och vetenskap. Utbildningen Validering i praktiken kan ge 7,5 högskolepoäng. Kontakta någon av lärosätena nedan för en ansökan om deltagande:

Linköpings universitet

Linnéuniversitetet

Senast granskad: 2018-03-22
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner