Nationellt prov i matematik i årskurs 3

Det nationella provet, även kallat ämnesprovet, i matematik i årskurs 3 syftar till att på ett så allsidigt sätt som möjligt pröva elevens förmåga i ämnet. Provet ska tillsammans med lärarens löpande iakttagelser av elevens framsteg utgöra ett underlag för bedömning av elevens kunskapsutveckling.

När genomförs provet?

Ämnesproven i årskurs 3 ska genomföras under en provperiod som fastställs av Skolverket. Provperioden gäller även sameskolan i årskurs 3 och specialskolan i årskurs 4.

Provperiod för ämnesproven i årskurs 3

Delprov Tidsåtgång
Elevens självbedömning ca. 20 min inklusive instruktion
A Muntlig uppgift (gruppuppgift) ca. 20-30 min inklusive instruktion
B ca. 20-30 min inklusive instruktion
C ca. 20-40 min inklusive instruktion
D ca. 20-40 min inklusive instruktion
E ca. 30-40 min inklusive instruktion
F1/F2 ca. 30-50 min inklusive instruktion. Delproven genomförs samtidigt.
G1/G2 ca. 20-40 min inklusive instruktion. Delproven genomförs samtidigt.

Olika typer av uppgifter

Ämnesproven i matematik och svenska/ svenska som andraspråk ramas in av en berättelse om två barn, Nova och Troj, som är med om olika äventyr. Syftet med berättelsen är att leda in eleverna i uppgiften och avdramatisera provsituationen. CD-skivan med inspelad berättelse ska endast användas i ämnesprovet i matematik. Berättelsen finns även inspelad på teckenspråk.

Ämnesprovet i årskurs 3 består av ett antal delprov med både muntliga och skriftliga individuella delprov. Eleverna får på delproven tillämpa sina förmågor på ett urval av det centrala innehållet. Ämnesprovet är konstruerat så att eleverna får möta en variation av uppgifter, alltifrån uppgifter med "nakna tal" till större uppgifter som ska lösas i grupp. Eleverna får också möjlighet att visa kunskap i matematik med olika uttrycksformer som att skriva, samtala och rita.

Bedömningsanvisningar

Till varje delprov finns för läraren utförliga bedömningsanvisningar som ska ge läraren stöd vid bedömningen av om eleven har nått kravnivån på delprovet eller uppgiften.

Senast granskad: 2016-01-14
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner