Nationellt prov i svenska/svenska som andraspråk i årskurs 6

Det nationella provet i årskurs 6 är gemensamt för ämnena svenska och svenska som andraspråk och uppbyggt kring ett övergripande tema.

Provdatum och provtid

Provet består av fem delprov som innehåller muntliga uppgifter, läsförståelseuppgifter och skrivuppgifter. Delproven är förlagda till två fasta provdagar och på varje provdag genomförs två delprov med en längre rast emellan. Det muntliga delprovet ska genomföras under en provperiod på höstterminen. 

Provdatum för de nationella proven i årskurs 6


Delprov A

Delprov A prövar den muntliga förmågan. Det består av två delar där en förberedd redogörelse prövas i den ena delen och samtal i den andra. Till en av delarna utgörs underlaget av en cd med inlästa skönlitterära texter. Det muntliga delprovet ska genomföras under en provperiod som från och med läsåret 2015/2016 ligger på höstterminen.

Delprov B1 och B2

Delprov B1 och B2 prövar läsförståelse av skönlitterär text respektive sakprosatext. Ett texthäfte med prosa, dikter, sakprosa av olika slag och bilder (ca 16 sidor) finns som utgångspunkt för provuppgifterna, som är av olika typ och svårighetsgrad. Texthäftet används endast vid genomförandet av läsförståelseproven under de angivna provdagarna och ska inte förberedas eller användas i förväg.

Delprov C1 och C2

Delprov C1 och C2 prövar elevens förmåga att skriva olika texttyper. Vid det ena provtillfället ska en berättande text skrivas och vid det andra provtillfället ska en sakprosatext skrivas.

Skolan har möjlighet att låta eleverna genomföra det här delprovet på dator. Under genomförandet får eleverna ha tillgång till en ordlista samt en skrivyta med manuellt stavnings- och grammatikprogram.

Läs mer om att genomföra prov på dator

Senast granskad: 2016-12-27
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner