Nationella prov i Matematik 3

De nationella proven i Matematik 3 består av ett muntligt delprov och tre skriftliga delprov. Samtliga delprov måste genomföras för att provresultaten ska kunna utgöra det bedömningsunderlag som avses.

Olika kursprov för olika program

Nationella prov i Matematik 3b ges som stöd för bedömning och betygssättning i den kurs som följer ämnesplanerna för ekonomiprogrammet.

Nationella prov i Matematik 3c ges som stöd för bedömning och betygssättning i den kurs som följer ämnesplanerna för naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet.

Muntligt delprov

Delprov A

Det muntliga delprovet, delprov A, kan genomföras från det att skolan får materialet under provperiodens första vecka. Det muntliga delprovet kan genomföras även efter de skriftliga delproven. Det muntliga delprovet genomförs, främst av tidsskäl, i grupper om tre (maximalt fyra elever). Provtiden för en grupp om fyra elever är cirka 20 - 25 minuter.

Skriftliga delprov

De skriftliga delproven B, C och D skrivs under samma dag. Eftersom många elever inte är vana vid en sammanhängande provtid på fyra timmar rekommenderas en längre rast, gärna lunch, mellan delproven C och D. Provtiden är 120 minuter för delprov B + C och 120 minuter för delprov D.

Delprov B

Delprovet består av uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg. Till dessa uppgifter ska eleverna endast ange svar. Svaren skrivs i provhäftet.

Delprov C

Delprovet består av ett flertal uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg. Till dessa uppgifter ska eleverna ge fullständiga lösningar. Lösningarna skrivs på separat papper.

Delprov D

Delprovet består av ett flertal uppgifter där digitala verktyg är tillåtna. Till dessa uppgifter ska eleverna ge fullständiga lösningar. Lösningarna skrivs på separat papper.

I huvudsak är de inledande uppgifterna lättare att lösa jämfört med dem som ligger mot slutet. Men även i senare uppgifter kan det vara relativt lätt att få någon poäng för en påbörjad lösning. Eleverna bör därför uppmanas att försöka lösa alla uppgifter.

Formelblad och miniräknare

Det framgår av varje delprov om formelblad ska användas eller inte. 

Formelblad, matematik 3 (414 kB) Formelblad, matematik 3 (engelsk version) (416 kB)

Formelbladen finns även i textviewformat för elever med blindhet som läser punktskrift.

Formelblad, matematik 3 (textview) (612 kB)

Senast granskad: 2017-10-23
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner