Nationella prov i gymnasieskolan

Nationella prov genomförs i engelska, matematik samt svenska och svenska som andraspråk på gymnasial nivå. Nya prov erbjuds en gång per termin och är obligatoriska för skolan att använda som stöd för betygssättningen.

Tabellen visar vilka prov som är obligatoriska på de olika programmen.

  Yrkesprogram EK-, ES-, HU- och SA-program NA- och TE- program
Engelska 5 X X X
Engelska 6 - X X
Ma 1a, 2a* X - -
Ma 1b, 2b**, 3b*** - X -
Ma 1c, 2c*, 3c**** - - X
Ma 4***** - - X
Sv 1/Sva 1 X X X
Sv 3/Sva 3 - X X
* = Provet är frivilligt och genomförs samtidigt som 2b
** = Avslutande kurs för SA- och EK (inriktning juridik)
*** = Avslutande kurs för EK (inriktning ekonomi)
**** = Avslutande kurs för NA (inriktning naturvetenskap och samhälle) och TE (alla inriktningar utom teknikvetenskap)
***** = Avslutande kurs för NA (inriktning naturvetenskap) och TE (inriktning teknikvetenskap)
 
BA Bygg- och anläggningsprogrammet
BF Barn- och fritidsprogrammet
EK Ekonomiprogrammet
EE El- och energiprogrammet
ES Estetiska programmet
FT Fordons- och transportprogrammet
HA Handels- o administrationsprogrammet
HV Hantverksprogrammet
HT Hotell- och turismprogrammet
HU Humanistiska programmet
IN Industritekniska programmet
NB Naturbruksprogrammet
NA Naturvetenskapsprogrammet
RL Restaurang- och livsmedelsprogrammet
SA Samhällsvetenskapsprogrammet
TE Teknikprogrammet
VF VVS- och fastighetsprogrammet
VO Vård- och omsorgsprogrammet
Senast granskad: 2016-03-03
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner