Matematik

De nationella proven är obligatoriska inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. I gymnasieskolan ska lärarna använda nationella prov inför betygssättningen i den inledande och i den högsta avslutande kursen på programmet och inriktningen.

Kursprov i matematik ges i kurserna matematik 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3b, 3c och 4.

När genomförs proven?

Kursproven i matematik 2 och 4 består tre skriftliga delprov. I kursproven i matematik 1 och 3 finns också ett muntligt delprov (delprov A). De skriftliga delproven genomförs under samma dag. Det muntliga delprovet genomförs vid en tidpunkt som beslutas lokalt. Samtliga delprov måste genomföras för att provresultaten ska kunna utgöra det bedömningsunderlag som avses.

Provdatum inom komvux

Senast granskad: 2014-12-09
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner