Exempel på uppgifter från delprovet Höra

För delprovet Höra finns fem exempeluppgifter med tillhörande ljudinspelningar. Den nivå som finns angiven inom parentes (B, C, D) i exempeluppgifterna är ungefärlig. Exempeluppgifterna visar i första hand hur formatet kan se ut. Om inget annat anges så används formatet i prov på samtliga nivåer men innehållet är anpassat efter vilket kursprov uppgiften ingår i.

Senast granskad: 2016-03-21
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner