Nationellt prov stulet men ingen indikation på spridning

Vi har fått information om ett inbrott i en Stockholmsskola natten mellan torsdag och fredag. Inbrottstjuvarna stal förutom datorer och surfplattor även det nationella provet i svenska och svenska som andra språk för årskurs 9 inklusive facit. Den aktuella skolan har polisanmält det inträffade. Vi har fortfarande inte fått några indikationer på att provet är spritt. Vi bedömer därför att proven kan skrivas som vanligt på tisdag och torsdag, men att lärarna är observanta vid bedömning av provsvaren.

Om skolan i efterhand misstänker att vissa elever kände till uppgifterna behöver lärarna i bedömningen ta hänsyn till att eleven eventuellt kände till uppgiften och ställa detta mot elevens andra prestationer när det är dags för betygssättning i ämnet.

Vad gör Skolverket för att motverka fusk?

Skolan har en skyldighet att hantera och genomföra proven på ett sätt som förhindrar fusk. Det är rektorn som är ytterst ansvarig för detta. Om detta inte görs så riskerar proven syfte att förfelas och elever missar en chans till en bedömning utifrån nationellt framtagna prov. Vid fusk och spridning informerar vi även Skolinspektionen som är den myndighet som ansvarar för tillsynen att skolorna hanterar proven enligt Skolverkets regler.

Senast granskad: 2018-03-12
Innehållsansvar: Prov- och bedömningsenheten