Signal om spridning av nationellt prov i svenska

Under tidig måndagskväll har Skolverket fått information från en lärare att en elev har sett provfrågorna i läsförståelsedelen i svenska och svenska som andraspråk årskurs 9, upplagda på Snapchat. Enligt läraren handlade det om provfrågorna och inte provtexterna som eleverna ska läsa och sedan ska svara på frågor om.

Det är en elev i Gävletrakten som har sett inlägget på snapchat. Då den informationen som Skolverket har fått är tämligen begränsad, gör vi därför bedömningen att inte gå ut med rekommendationen att använda ersättningsprovet nationellt. Beslut om att använda ersättningsprov tas av rektor om indikationer finns på att spridning förekommit på aktuell skola.

Senast granskad: 2018-03-12
Innehållsansvar: Prov- och bedömningsenheten