Bedömning av nationella prov

Med de nationella proven medföljer detaljerade bedömningsanvisningar som läraren ska följa.

Läs mer om bedömning av nationella prov för respektive ämnesprov.

Nationella prov i årskurs 3 Nationella prov i årskurs 6 Nationella prov i årskurs 9 Nationella prov i gymnasieskolan Nationella prov inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå Nationella prov inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

Nya regler från och med den 29 juni 2018

Avidentifiera prov som skrivs på dator

Om skolan väljer att låta eleverna skriva ett delprov på dator eller annan digital enhet ska elevernas texter avidentifieras för den bedömande läraren. Den bedömande läraren ska alltså inte veta vems prov han eller hon bedömer.

Att proven skrivs på dator betyder endast att eleverna skriver till exempel uppsatsdelar på dator. Det är inte tillåtet att överföra provet till digitalt format. Digitala prov i sin helhet finns på plats först år 2022.

Obligatoriskt att använda dator eller annan digital enhet i vissa årskurser och skolformer

Från den 29 juni ska eleverna använda dator vid uppsatsproven i engelska, svenska och svenska som andraspråk i

  • årskurs 9 i grundskolan,
  • årskurs 10 i specialskolan,
  • i gymnasieskolan och
  • inom komvux på gymnasial nivå.

Avidentifieringen gäller dock i alla årskurser i de fall skolan väljer att låta eleverna skriva sina texter på dator.

Mer om att skriva prov på dator eller annan digital enhet

Mer om digitaliseringen av proven

Senast granskad: 2018-02-05
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner