Beställning och hantering av nationella prov

Det är rektorn som ansvarar för att beställa nationella prov till skolan. Rektorn ansvarar även för att instruktioner och bestämmelser om provens genomförande och hantering följs.

Beställ proven senast 27 januari

Sista beställningsdatum för vårterminens kursprov i gymnasieskolan är den 27 januari 2017

Om skolenheter inom kommunal vuxenutbildning planerar provtillfället till vårens första provdatum ska beställningen göras senast den 27 januari 2017 för att vi ska kunna garantera att proven levereras i tid. 

Via länkarna nedan hittar du de beställningsbrev som skickas ut till berörda skolor samt information om hur nationella prov ska hanteras för de olika skolformerna. 

Grundskolan Gymnasieskolan Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå Kommunal vuxentbildning i svenska för invandrare (sfi)

Senast granskad: 2017-01-17
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner