Beställning och hantering av nationella prov

Det är rektorn som ansvarar för att beställa nationella prov till skolan. Rektorn ansvarar även för att instruktioner och bestämmelser om provens genomförande och hantering följs.

Beställ nationella prov senast den 26 januari

I gymnasieskolor ansvarar rektorn för att skolan beställt vårens nationella prov senast den 26 januari 2018. Skolor som bedriver kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå kan beställa kursprov när som helst under året, men om skolan planerat provtillfället till höstens första provdatum behöver beställningen göras senast den 26 januari. 

Beställningarna ska göras digitalt. Information och inloggningsuppgifter finns i beställningsbrevet som når alla berörda skolor vecka 2. 

Grundskolan Gymnasieskolan Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå Kommunal vuxentbildning i svenska för invandrare (sfi)

Senast granskad: 2017-12-08
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner