Beställning och hantering av nationella prov

Det är rektorn som ansvarar för att beställa nationella prov till skolan. Rektorn ansvarar även för att instruktioner och bestämmelser om provens genomförande och hantering följs.

Beställ nationella prov senast den 1 september

Från den 14 augusti kan grundskolor och gymnasieskolor beställa läsårets nationella prov. Rektorn ansvarar för att skolan beställt proven senast den 1 september 2017

Skolor som bedriver kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå kan beställa kursprov när som helst under året, men om skolan planerat provtillfället till höstens första provdatum behöver beställningen göras senast den 1 september. 

Beställningarna ska göras digitalt. Information och inloggningsuppgifter finns i beställningsbrevet som når alla berörda skolor vecka 33. 

Grundskolan Gymnasieskolan Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå Kommunal vuxentbildning i svenska för invandrare (sfi)

Senast granskad: 2017-07-24
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner