Beställning och hantering av nationella prov

Det är rektorn som ansvarar för att beställa nationella prov till skolan. Rektorn ansvarar även för att instruktioner och bestämmelser om provens genomförande och hantering följs.

Senast granskad: 2017-06-14
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner