Beställning och hantering av nationella prov

Det är rektorn som ansvarar för att beställa nationella prov till skolan. Rektorn ansvarar även för att instruktioner och bestämmelser om provens genomförande och hantering följs.

Beställ och hantera nationella prov

Beställningarna ska göras digitalt. Information och inloggningsuppgifter finns i beställningsbrevet som skickades ut i början av terminen. Skolans rektorn ansvarar för att proven hanteras enligt de regler som finns för hantering. 

Om beställning och hantering i grundskolan Om beställning och hantering i gymnasieskolan Om beställning och hantering i komvux på gymnasial nivå Om beställning och hantering i sfi


Spridning av nationella prov

När det står fast att ett nationellt prov har exponerats för eleverna innan provdagen kan rektorn behöva ta beslut om att använda ersättningsprovet. Det är viktigt att ha tydliga rutiner för att kunna agera skyndsamt i den uppkomna situationen.

Mer om spridning av nationella prov

Senast granskad: 2018-03-27
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner