Information till elever om ämnesproven i årskurs 9

Här finns informationsbrev om ämnesproven i årskurs 9 riktade eleverna. Informationen finns också översatt till ett antal olika språk.

Senast granskad: 2016-10-25
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner