Information till föräldrar om ämnesprovet i årskurs 3

Här hittar du informationsbrev om ämnesproven i årskurs 3 riktade till vårdnadshavare. Informationen finns också översatt till ett antal olika språk.

Senast granskad: 2017-10-23
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner