Information till föräldrar om ämnesprovet i årskurs 6

Här finns informationsbrev om ämnesproven i årskurs 6 riktade till vårdnadshavare. Informationen finns också översatt till ett antal olika språk.

Senast granskad: 2016-10-25
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner