Beställning och hantering av nationella prov i gymnasieskolan

Skolverket skickar ett beställningsbrev till berörda skolor. Med brevet följer information om hur rektor beställer kursproven.

Hantering

Det är rektorn som ansvarar för att instruktioner och bestämmelser om provens genomförande och hantering följs.

Information om hantering av nationella prov (116 kB)

Bedömningsanvisningarna får öppnas efter sista delprovet 

För att minska risken för att proven blir kända i förväg är det viktigt att skolan inte öppnar förslutningen runt bedömningsanvisningarna förrän det datum som anges på försändelsen. 

Feltryck i Lärarinformationen till kursprovet i sv/sva 1

I Lärarinformationen till det nationella provet i kursen svenska 1 och svenska som andraspråk 1 står det att bedömningsanvisningarna får öppnas så snart delprov B genomförts. På försändelsen står det däremot att paketet får öppnas först den 28/4. Vi ber om ursäkt för dessa dubbla budskap, men uppmanar skolor till att följa det senare datumet (28/4) för att minska risken för spridning. 

Föreskrifter om hantering och genomförande

Det finns även föreskrifter om hantering och genomförande av nationella prov. Det är viktigt att rektorer, lärare och andra som arbetar på skolor som genomför nationella prov känner till och följer dessa. 

Skolverkets föreskrifter om hantering och genomförande av nationella prov

Beställningsbrev

Rektorn har också ansvar för att beställa nationella kursprov. Beställningen måste ske elektroniskt före sista beställningsdatum. Sista beställningsdatum för kursprov som ska genomföras vårterminen 2017 är den 27 januari 2017.

Beställningsbrev gymnasieskolan (93 kB)

Vilka utbildningsanordnare kan beställa prov?

Rektorer, huvudmän samt utbildningsanordnare med betygsrätt som bedriver undervisning enligt kurs- och ämnesplaner för respektive skolform kan beställa proven. Övriga intresserade kan ta del av exempel på prov, som inte längre omfattas av provsekretess via Skolverkets webbsidor.

Information till elever

Som ett stöd i kommunikationen med elever som ska genomföra proven har vi tagit fram ett informationsbrev. Informationsbrevet finns översatt till en antal olika språk. 

Informationsbrev till elever

Senast granskad: 2017-03-02
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner