Information till elever

I informationsbrevet kan du som elev läsa om syftet med kursproven och hur proven genomförs. Lärare kan hämta brevet här för att dela ut till eleverna.

Senast granskad: 2017-10-23
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner