Distribution av prov

  1. Vad gör man om proven inte har kommit till skolan en vecka innan provet ska genomföras?

    Kontakta Skolverkets distributör Exakta Print AB, tel: 040- 685 51 10

  2. Vilka utbildningsanordnare kan beställa prov?

    Rektorer och vissa huvudmän kan beställa nationella prov. Utbildningsanordnare med betygsrätt som bedriver utbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning eller utbildning i svenska för invandrare kan beställa prov för de kurser och ämnen som de har betygsrätt för. Övriga intresserade kan ta del av exempel på prov som inte längre omfattas av provsekretess.