Insamling av resultat

 1. Kan man få reda på provresultatet på en viss skola?

  Ja. Resultaten från insamlingen hittar du i SIRIS. Där finns provresultat och provbetyg från grundskolor, gymnasieskolor och komvuxenheter. 

  SIRIS

 2. Hur samlar man in resultatet från proven?

  Statistiska centralbyrån (SCB) sköter insamlingen. Under våren kontaktar SCB rektorn via brev för att informera om hur insamlingen går till. Skolan rapporterar resultatet till SCB via internet. De universitet och högskolor som konstruerar proven samlar dessutom in elevlösningar och resultat för elever som är födda vissa datum.

  Läs mer om insamling av provresultat

 3. Ska vi rapportera alla elevers resultat?

  Ja, skolan ska rapportera resultatet för alla elever. Om en elev inte har gjort provet ska det också rapporteras enligt de instruktioner som finns i rapporteringen. Om provet av någon anledning har blivit känt för eleverna på skolan före genomförandet och inte kan användas som stöd för bedömning och betygssättning ska skolan ange detta vid rapporteringen, genom att rapportera att eleverna ”ej deltagit i provet”.

  Nationella prov i grundskolan

  Om provet blivit känt bland eleverna på skolan före genomförandet och rektorn beslutar om att använda ersättningsprovet istället så ska skolan också rapportera att eleverna "ej deltagit i provet". Det är viktigt för den officiella statistiken att resultat från två olika prov inte blandas ihop, men för den enskilda eleven har det ingen betydelse att resultatet inte rapporteras in. Eleven har genomfört provet och resultatet kan användas som stöd för lärarens bedömning och betygssättning.

  Nationella prov i gymnasieskolan

  För kursproven på gymnasiet  finns möjlighet att ange att ersättningsprov använts. Det är viktigt för den officiella statistiken att resultat från två olika prov inte blandas ihop, men för den enskilda eleven har det ingen betydelse att resultatet från ersättningsprovet inte rapporteras in.

 4. Ska vi skicka in allt elevarbete för de elever som är födda visst datum?

  Insamlingen av material för vissa elever gäller allt material, vilket omfattar kopior av bedömda elevprestationer på provet och elevens sammanställning av elevresultat. Dessa skickas in till det lärosäte som utvecklar och konstruerar ämnesproven. Mer information finns i lärarinformationen till respektive prov.

 5. Vi har tappat bort inloggningsuppgifterna till insamling av resultat. Hur får vi tag på nya?

  Ta kontakt med Statistiska centralbyråns (SCB) uppgiftslämnarservice.

  Kontaktuppgifter: 

  Tel. 010-479 60 65

  E-postadress:  uls@scb.se

 6. Måste vi lärare svara på enkäten?

  Lärare har ingen laglig skyldighet att besvara enkäten, men det är mycket viktigt för provens utveckling och konstruktion att Skolverket får ta del av lärarnas synpunkter på dem. Det kan vara synpunkter på enskilda uppgifter, på bedömningsanvisningar eller på information som finns i proven. Enkäterna finns på provkonstruktörens webbplats.