Provperiod för nationella prov i årskurs 3

De nationella proven i årskurs 3 ska genomföras under en provperiod som fastställs av Skolverket. Provperioden gäller även sameskolan i årskurs 3 och specialskolan i årskurs 4.

De nationella proven i årskurs 3 får endast genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. För att proven ska komma in på ett så naturligt sätt som möjligt i undervisningen bestämmer skolan själv när under den fastställda provperioden som de olika delproven ska genomföras.


Läsåret 2017/2018

Nationella proven i matematik och svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3 ska genomföras i skolor under perioden

12 mars 18 maj 2018 (vecka 11-20)


Läsåret 2018/2019

Nationella proven i matematik och svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3 ska genomföras i skolor under perioden

11 mars 2019 – 17 maj 2019 (vecka 11-20)

Senast granskad: 2018-01-16
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner