Provdatum för de nationella proven i årskurs 9

De nationella proven i årskurs 9 består av delprov. Dessa kan vara tidsbundna med provdatum eller icke tidsbundna. De icke tidsbundna delarna genomförs under en provperiod enligt de veckor som anges nedan. Skolan bestämmer själv vilken tid på dagen delprovet startar.

Provdatumen gäller även för specialskolan i årskurs 10.

Anledningen till att proven ska genomföras på av Skolverket fastställda provdatum är att minimera risken för att innehåll i proven blir känt för andra elever i förväg.

Läsåret 2016/2017

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50. 

Ämne

Delprov 

Vecka

Provdatum

Provtid
svenska, svenska som andraspråk

A

45-50 7 nov - 16 dec 2016 110 min/grupp om 3-5 elever, varav 30-60 min är förberedelsetid
svenska, svenska som andraspråk B 11 onsdagen 15 mars 2017 45-60 minuter + 140 min*

svenska, svenska som andraspråk

C

11

fredagen 17 mars 2017

200 min*

biologi/ fysik/ kemi

A1+A2+A3 

14

tisdagen 4 april 2017

75 min + rekommenderad rast + 45 min + rekommenderad rast + 30 min*
biologi/ fysik/ kemi B fr.o.m. v. 10 icke tidsbunden 30 + 30 min*
engelska A 45-50 7 nov - 16 dec 2016 15-25 min per elevpar/grupp om tre

engelska

B

17

tisdagen 25 april 2017

90 + ca 50 min (reading resp. listening)*

engelska

C

17

torsdagen 27 april 2017

80 min*
geografi/ historia/ religionskunskap/ samhällskunskap A 18 tisdagen 2 maj 2017 120 min*
geografi/ historia/ religionskunskap/ samhällskunskap B 18 torsdagen 4 maj 2017 120 min*
matematik A 45-50 7 nov - 16 dec 2016 ca. 30 min (varje grupp får den tid den behöver)

matematik

B+C

19

onsdagen 10 maj 2017

80 min

matematik

D

19

fredagen 12 maj 2017

100 min

* 5-10 min för instruktioner tillkommer


Läsåret 2017/2018

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50. 

Ämne

Delprov 

Vecka

Provdatum

Provtid
svenska, svenska som andraspråk

A

45-50 6 nov - 15 dec 2017  
svenska, svenska som andraspråk B 11 ti 13 mars 2018  
svenska, svenska som andraspråk C 11 to 15 mars 2018  

biologi/ fysik/ kemi

A1+A2+A3 

15

on 11 april 2018

 
biologi/ fysik/ kemi B fr.o.m. v. 11 icke tidsbunden  
geografi/ historia/ religionskunskap/ samhällskunskap A 16 on 18 april 2018  
geografi/ historia/ religionskunskap/ samhällskunskap B 16 fr 20 april 2018  
engelska A 45-50 6 nov - 15 dec 2017  

engelska

B

17

ti 24 april 2018

 

engelska

C

17

to 26 april 2018

 
matematik A 45-50 6 nov - 15 dec 2017  

matematik

B+C

19

må 7 maj 2018

 

matematik

D

19

on 9 maj 2018

 
Senast granskad: 2017-01-09
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner