Provdatum för nationella prov i årskurs 9

De nationella proven i årskurs 9 består av delprov. Delproven genomförs antingen under en provperiod eller på bestämda provdatum.

Proven ska genomföras på av Skolverket fastställda datum för att minimera risken för att innehåll i proven blir känt för elever i förväg. Provdatumen gäller även för specialskolan i årskurs 10.

Proven är inte obligatoriska på språkintroduktionsprogram i gymnasieskolan, men skolan kan välja att använda proven som ett stöd för bedömning och betygssättning. Om proven används gäller de föreskrivna provdatumen.  


Läsåret 2017/2018

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50. 

Pausen i delprov B i svenska och svenska som andraspråk

Eleverna läser texthäftet i 45-60 minuter. Därefter kan eleverna ta en bensträckare eller en paus under kontrollerade former, till exempel vid sin plats. Sedan delas uppgifterna ut till eleverna och de har då 140 minuter på sig att genomföra delprovet. 

En gemensam rast gör resultaten från delprovet blir mindre tillförlitliga eftersom eleverna då får möjlighet att prata med varandra om texternas innehåll. 

Ämne

Delprov 

Vecka

Provdatum

Provtid
svenska, svenska som andraspråk

A

45-50 6 nov - 15 dec 2017 110 min/grupp om 3-5 elever, varav 30-60 min är förberedelsetid
svenska, svenska som andraspråk B 11 ti 13 mars 2018 45-60 minuter + 140 min*
svenska, svenska som andraspråk C 11 to 15 mars 2018 200 min*

biologi/ fysik/ kemi

A1+A2+A3 

15

on 11 april 2018

75 min + rekommenderad rast + 45 min + rekommenderad rast + 30 min*
biologi/ fysik/ kemi B från v. 11 icke tidsbunden 30 + 30 min*
geografi/ historia/ religionskunskap/ samhällskunskap A 16 on 18 april 2018 120 min*
geografi/ historia/ religionskunskap/ samhällskunskap B 16 fr 20 april 2018 120 min*
engelska A 45-50 6 nov - 15 dec 2017 15-25 min* per elevpar/grupp om tre

engelska

B

17

ti 24 april 2018

90 min* + 50 min* (reading resp. listening)

engelska

C

17

to 26 april 2018

80 min*
matematik A 45-50 6 nov - 15 dec 2017 ca. 30 min (varje grupp får den tid den behöver)

matematik

B+C

19

må 7 maj 2018

80 min

matematik

D

19

on 9 maj 2018

100 min

* 5-10 min för instruktioner tillkommer


Läsåret 2018/2019

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50. 

Ämne

Delprov 

Vecka

Provdatum

svenska, svenska som andraspråk

A

45–50

5 nov – 14 dec 2018
svenska, svenska som andraspråk B 11 ti 12 mars 2019
svenska, svenska som andraspråk C 11 to 14 mars 2019

biologi/ fysik/ kemi

A1+A2+A3 

14

on 3 april 2019

biologi/ fysik/ kemi B från v. 11 icke tidsbunden
engelska A 45–50 5 nov – 14 dec 2018
engelska B 15 tis 9 april 2019
engelska C 15 tor 11 april 2019
geografi/ historia/ religionskunskap/ samhällskunskap A 19 tis 7 maj 2019
geografi/ historia/ religionskunskap/ samhällskunskap B 19 tor 9 maj 2019
matematik A

45–50

5 nov – 14 dec 2018

matematik

B+C

20

ons 15 maj 2019

matematik

D

20

fre 17 maj 2019

Senast granskad: 2018-03-09
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner