Provdatum för nationella prov i gymnasieskolan

Provdatum för kursprov för gymnasial utbildning.

Provdatum inom komvux

Läsåret 2017/2018

Kurs

Del

Vecka

Provdatum

Provtid
Engelska 5 A från v. 39 icke tidsbunden 15 minuter/ per elevpar + 15 minuter för enskild förberedelse

Engelska 5

C

46

fr 17 nov 2017

80 min*

Engelska 5

B

48

on 29 nov 2017

90 + 50 min (reading resp. listening)*
Engelska 5 A från v. 11 icke tidsbunden 15 minuter/ per elevpar + 15 minuter för enskild förberedelse

Engelska 5

C

17

on 25 april 2018

80 min*

Engelska 5

B

18

fr 4 maj 2018

90 + 50 min (reading resp. listening)*
Engelska 6 A från v. 39 icke tidsbunden 15 minuter/ per elevpar + 15 minuter för enskild förberedelse

Engelska 6

C

47

on 22 nov 2017

100 min*

Engelska 6

B

48

ti 28 nov 2017

90 + 50 min (reading resp. listening)*
Engelska 6 A från v. 11 icke tidsbunden 15 minuter/ per elevpar + 15 minuter för enskild förberedelse

Engelska 6

C

17

fr 27 april 2018

100 min*

Engelska 6

B

18

on 2 maj 2018

90 + 50 min (reading resp. listening)*
Matematik 1a,1b,1c A   icke tidsbunden ca. 30 min per grupp 3-4 elever

Matematik 1a,1b,1c

B+C+D

50

ti 12 dec 2017

delprov B: 60 min (rekommenderad rast)*
delprov C: 60 min (rekommenderad längre rast)*
delprov D: 120 min*
Matematik 1a,1b,1c A   icke tidsbunden ca. 30 min per grupp 3-4 elever

Matematik 1a,1b,1c

B+C+D

20

to 17 maj 2018

delprov B: 60 min (rekommenderad rast)*
delprov C: 60 min (rekommenderad längre rast)*
delprov D: 120 min*

Matematik 2a,2b,2c

B+C+D

49

fr 8 dec 2017

delprov B+C: 120 min (rekommenderad längre rast)*
delprov D: 120 min*

Matematik 2a,2b,2c

B+C+D

20

fr 18 maj 2018

delprov B+C: 120 min (rekommenderad längre rast)*
delprov D: 120 min*
Matematik 3b,3c A   icke tidsbunden  förberedelse: 60 min
ca. 20–25 min per grupp 3–4 elever

Matematik 3b,3c

B+C+D

50

to 14 dec 2017

delprov B+C: 120 min (rekommenderad rast)*
delprov D: 120 min*
Matematik 3b,3c A   icke tidsbunden  förberedelse: 60 min
ca. 20–25 min per grupp 3–4 elever

Matematik 3b,3c

B+C+D

20

ti 15 maj 2018

delprov B+C: 120 min (rekommenderad rast)*
delprov D: 120 min*

Matematik 4

B+C+D

49

to 7 dec 2017

delprov B+C: 150 min (rekommenderad rast)*
delprov D: 120 min*

Matematik 4

B+C+D

20

on 16 maj 2018

delprov B+C: 150 min (rekommenderad rast)*
delprov D: 120 min*
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 A   genomförs på lektionstid före delprov B och C ca. 10 min per elev

Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1

B

47

ti 21 nov 2017

120 min (180 min för svenska som andraspråk)*

Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1

C

47

to 23 nov 2017

180 min*
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 A   genomförs på lektionstid före delprov B och C ca. 10 min per elev

Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1

B

16

ti 17 april 2018

120 min (180 min för svenska som andraspråk)*

Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1

C

16

to 19 april 2018

180 min*

Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3

A

46

to 16 nov 2017

240 min*
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 B   genomförs efter delprov A ca. 10 min per elev

Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3

A

19

ti 8 maj 2018

240 min*
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 B   genomförs efter delprov A ca. 10 min per elev

* 5-10 min för instruktioner tillkommer


Läsåret 2018/2019

Kurs

Del

Vecka

Provdatum

Engelska 5 A   icke tidsbunden

Engelska 5

C

46

fre 16 november 2018

Engelska 5

B

48

ons 28 november 2018

Engelska 5 A   icke tidsbunden

Engelska 5

C

18

tor 2 maj 2019

Engelska 5

B

19

ons 8 maj 2019

Engelska 6 A   icke tidsbunden

Engelska 6

C

47

ons 21 november 2018

Engelska 6

B

48

tis 27 november 2018

Engelska 6 A   icke tidsbunden

Engelska 6

C

18

fre 3 maj 2019

Engelska 6

B

19

fre 10 maj 2019

Matematik 1a,1b,1c A   icke tidsbunden

Matematik 1a,1b,1c

B+C+D

50

fre 14 december 2018

Matematik 1a,1b,1c A   icke tidsbunden

Matematik 1a,1b,1c

B+C+D

21

ons 22 maj 2019

Matematik 2a,2b,2c

B+C+D

50

ons 12 december 2018

Matematik 2a,2b,2c

B+C+D

21

tor 23 maj 2019

Matematik 3b,3c A   icke tidsbunden 

Matematik 3b,3c

B+C+D

51

tis 18 december 2018

Matematik 3b,3c A   icke tidsbunden 

Matematik 3b,3c

B+C+D

21

mån 20 maj 2019

Matematik 4

B+C+D

50

tis 11 december 2018

Matematik 4

B+C+D

21

tis 21 maj 2019

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 A   genomförs på lektionstid före delprov B och C

Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1

B

47

tis 20 november 2018

Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1

C

47

tor 22 november 2018

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 A   genomförs på lektionstid före delprov B och C

Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1

B

14

tis 2 april 2019

Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1

C

14

tor 4 april 2019

Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3

A

46

tor 15 november 2018

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 B   genomförs efter delprov A

Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3

A

15

ons 10 april 2019

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 B   genomförs efter delprov A
Senast granskad: 2018-01-16
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner