Provtider inom sfi

Eftersom undervisning i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare bedrivs under hela året har Skolverket inte fastställt en tidsbegränsad provperiod för slutproven. Skolorna får använda provet när de finner det lämpligt efter det datum som anges i tabellen nedan.

Tidsåtgång

På provinstitutionens webbplats kan du läsa mer om tidsåtgången för de olika delproven.

Provtider och tidsåtgång - Stockholms universitets webbplats

Prov 15

Kurs Första provdatum
B Datum ej fastställt
C 17 juni 2019
D 27 maj 2019

Prov 14

Kurs Första provdatum
B 18 mars 2019
C 10 december 2018
D 22 oktober 2018

Prov 13

Kurs

Första provdatum

B

10 september 2018

C

18 juni 2018

D

28 maj 2018

Prov 12

Kurs

Första provdatum

B

19 mars 2018

C

11 december 2017

D

23 oktober 2017

Prov 11

Kurs

Första provdatum

B

11 september 2017

C

19 juni 2017

D

29 maj 2017

Prov 10

Kurs

Första provdatum

B

20 mars 2017

C

12 december 2016

D

24 oktober 2016

Prov 9

Kurs

Första provdatum

B

12 september 2016

C

13 juni 2016

D

30 maj 2016

Prov 8

Kurs

Första provdatum

B

21 mars 2016

C

14 december 2015

D

26 oktober 2015

Prov 7

Kurs

Första provdatum

B

14 september 2015

C

15 juni 2015

D

1 juni 2015

Prov 6

Kurs

Första provdatum

B

9 mars 2015

C

8 december 2014

D

27 oktober 2014*

* Delprov Höra återanvänds inte och är inte skyddat av sekretess. Det betyder att uppgifter i provet kan vara kända för eleverna.

Prov 5

Kurs

Första provdatum

B

1 september 2014*

C

16 juni 2014**

D

26 maj 2014

* Delprov Höra A och B återanvänds inte och är inte skyddat av sekretess. Det betyder att uppgifter i provet kan vara kända för eleverna.

** Delprov Skriva återanvänds inte och är inte skyddat av sekretess. Det betyder att uppgifter i provet kan vara kända för eleverna.

Senast granskad: 2018-01-16
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner