Utprövningar av nationella prov

Konstruktionen av nationella prov bygger dels på erfarenheter och forskning, dels på tillförlitliga utprövningar av uppgifter och provdelar. Att skolor runt om i landet medverkar i utprövningar av proven är därför en nödvändig och viktig del för att proven ska hålla en hög kvalitet.

De nationella proven konstrueras på uppdrag av Skolverket vid olika lärosäten i landet. En del av konstruktionen består i att proven prövas ut av mellan 200-500 elever. Utprövningarna är en viktig och nödvändig del för att proven ska hålla så hög kvalitet som möjligt. En förutsättning för att proven ska kunna fungera är att många elever och lärare vid olika skolor genomför utprövningar och granskar och kommenterar uppgifter och provdelar.

Utprövning_BIld

Delta i utvecklingen

Att vara utvald för deltagande i utprövningar innebär att man är delaktig i utvecklingsprocessen och kvalitetssäkringen av de nationella proven. Deltagandet i utprövningar kan också ge läraren ett extra stöd för bedömning av elevernas kunskaper i relation till kunskapskraven.

Vill din skola medverka?

Om din skola är intresserad av att medverka i en utprövning kan skolan kontakta provkonstruktören vid det lärosäte som utvecklar det prov skolan vill delta i. 

Viktigt att de utvalda skolorna medverkar

Med hjälp av utprövningar får de lärosäten som konstruerar proven information om lärarnas uppfattning av materialet, om eleverna förstår materialet på det sätt som är tänkt samt enskilda uppgifters eller provdelars svårighetsgrad. Den information som utprövningarna ger används både vid sammansättning av proven och vid fastställande av betygs- och bedömningsexempel samt betygsgränser. Det är därför väldigt viktigt att utprövningsresultaten ger en rättvisande bild av både uppgifternas funktion och svårighetsgrad. Därför har det stor betydelse att de utvalda skolorna verkligen medverkar vid utprövningen.

Senast granskad: 2016-03-03
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner