Frågor och svar

Ersätter denna sida Bedömningsportalen?

Ja. Bedömningsportalen var en gammal teknisk lösning som behövde ersättas och stängdes i början av 2022. Bedömningsstöden och kartläggningsmaterialen hittar du nu i stället på denna sida.

De flesta material ligger öppna för alla att nå. En del material är låst och nås via inloggning med Mobilt BankID.

En skillnad mot gamla Bedömningsportalen är att du numera kan söka fram allt material även som oinloggad. Det material som kräver inloggning kan dock ses i sin helhet först efter att du loggat in. Dessa markeras med en hänglås-symbol.