Frågor och svar

Har ni ändrat inloggningssidan för Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial:

Ja, vi har en ny inloggningssida och erbjuder nu fler inloggningsmetoder. På sikt kommer vi att erbjuda ytterligare några metoder för inloggning.