Frågor och svar

Vad gör jag med min inloggningsdosa?

Du behöver inte längre inloggningsdosan som du tidigare använde för att få åtkomst till skyddat material i bedömningsportalen. Den kan du kassera. Skolverket har inget behov av att samla in inloggningsdosor.