Frågor och svar

Varför kan jag inte se ämnen och material som jag tidigare haft åtkomst till?

Varje läsår i augusti behöver åtkomsten för tjänstens användare förlängas. Det är rektorn eller den som administrerar användare på din skolenhet som behöver göra detta. För att adminstratörens konto ska vara fortsatt aktivt behöver rektorn förlänga dennes konto.