Ta emot en praoelev

Här får du praktiska råd och exempel på hur du kan planera och genomföra prao när du tar emot en elev.

Därför ska du ta emot en praoelev

Att ta emot elever från grundskolan på prao är ett bra tillfälle att ge dem en positiv bild av din arbetsplats och av arbetslivet. Dessutom ger praon er möjlighet att få nya perspektiv på verksamheten och etablera kontakter med skolan. Vem vet, kanske är eleverna som går i skolan just nu lösningen på dina framtida rekryteringsproblem?
Hör en arbetsgivare berätta om vinsterna med prao.

Planera prao

Många elever har ingen arbetslivserfarenhet och behöver därför få ett bra mottagande på arbetsplatsen. Introduktionen på arbetsplatsen ska få eleven att känna sig trygg och välkommen. Dessutom behöver eleven få information om risker och arbetsmiljöansvar.

Att tänka på inför praoperioden:

  • Bedöma riskerna och se till att det finns skyddskläder på plats,
  • utse en handledare som är förberedd och lämplig för uppdraget och som ger eleven en introduktion,
  • se till att elevens handledare omedelbart kontaktar skolans kontaktperson om det inträffar en olycka eller ett allvarligt tillbud, samt ha rutiner för hur eventuella arbetsskador rapporteras
  • se till att elevens handledare omedelbart kontaktar skolans kontaktperson om eleven är frånvarande, eller om eleven inte följer arbetsplatsens rutiner eller regler,
  • ha en god arbetsmiljö, såväl fysisk som psykosocial.

Film: Att ta emot en praoelev (tid: 1:51 min)

Se filmen om vad det innebär att ta emot en prao-elev på din arbetsplats.

Arbetsgivarens ansvar kring minderårigas arbetsmiljö

Via länkarna nedan får du vägledning kring minderårigas arbetsmiljö och hur barn och ungdomar får arbeta enlig Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Om minderårigas arbetsmiljö - Vägledning föreskrifter minderårigas arbetsmiljö, AFS 2012:3: länk till annan webbplats

Så får barn och ungdomar arbeta, arbetsmiljöverketlänk till annan webbplats

Tips och idéer om hur du tar emot praoelever på din arbetsplats från Svenskt näringsliv.länk till annan webbplats

Handledning på arbetsplatsen

Arbetsgivaren utser en eller flera handledare för praoeleven. Handledaren är viktig när det gäller att få eleven att utvecklas och känna trygghet. Det kan vara en fördel att dela på handledaransvaret, så att eleven alltid har någon att vända sig till. Handledaren ska se till att eleven får pröva olika arbetsmoment. Handledaren behöver inte alltid vara den person eleven framförallt arbetar med eller följer. Den som har nödvändiga kunskaper och erfarenheter för uppdraget och som i övrigt bedöms vara lämplig kan vara handledare.

Introduktion till att möta praoelever

Skolverkets handledarutbildning modul, 1-2 handlar om bemötande av unga.

Skolverkets handledarutbildning on-line

Länkar till resurser om att ta emot elever på prao

Ett skolmaterial för dig som tar emot praktikanter/praoelever i din verksamhet. Skriften ger tips och stöd i kontakterna med eleven och skolan inför och under prao/praktik.

I praktiken – företag, Svenskt Näringslivlänk till annan webbplats

Kontakta din kommun för att komma i kontakt med skolor som behöver prao-platser till sina elever.

Senast uppdaterad 30 april 2021

Innehåll på denna sida