Fler yrkeslärare livsviktigt för branscherna

Många som jobbar i din bransch har yrkeskunskaper som andra behöver. Kunskaper de har fått genom erfarenhet och utbildning. Att föra den yrkeskunskapen vidare är avgörande för branschens överlevnad. Fler yrkesverksamma behöver därför bli yrkeslärare.

Utan skickliga yrkeslärare som utbildar nya medarbetare riskerar företag konkurs eller att man bjuder över varandra lönemässigt för att hitta arbetskraft. Bristen på yrkeslärare är stor och väntas öka de kommande åren. Störst är bristen inom bygg-, fordons-, el-, naturbruk-, VVS-, fastighets- och vårdsektorerna. Enligt Skolverkets lärarprognos behöver 13 600 yrkeslärare rekryteras till år 2031. Det är långt fler än vad som utbildas idag.

En karriärväg

Att bli yrkeslärare är en karriärväg. Det är ett sätt att föra sina kunskaper vidare. De där kunskaperna som sitter i händerna och i kroppen. Det är många som skulle behöva få ta del av den. Genom att hjälpa till med att få fler att bli yrkeslärare kan du bidra till att skapa en starkare bransch och forma de medarbetare du vill ha i framtiden.

Film: Kampanjfilm från För det vidare (tid: 1.19)
Filmen handlar om hur yrkesverksamma kan föra sin kunskap vidare som yrkeslärare.

Det kan du göra som arbetsgivare

  • Kontakta närmsta skola med yrkesutbildning och fråga hur ni kan samarbeta.
  • Informera medarbetare om möjligheten att bli yrkeslärare.

Yrkeslärarutbildningen finns vid flera av Sveriges högskolor och universitet. Det går att läsa på heltid under 1,5 år eller eller på så kallad halvfart under tre år. Den som går utbildningen på halvfart kan kombinera utbildningen med jobb i sitt företag eller på en skola. Det går att studera hemifrån på distans. Fördelarna är att den studerande ofta inte behöver ta något studielån och kan bo på hemorten. För att bli antagen till utbildningen krävs att alla sökanden får sina tidigare yrkeskunskaper och formella utbildningar validerade.

Yrkesutbildningar kommer att bli så bra som lärarna är. Det är därför kompetensen och kunskapen som många yrkesverksamma har är så värdefull.

Länkar för dig som vill veta mer:

Vi behöver fler yrkeslärare, Skolverkets webbplats fördetvidare.se Länk till annan webbplats.

Skolverkets lärarprognos, december 2019

Sveriges Fordonsverkstäders Förening, SFVF Länk till annan webbplats.

Yrkeslärare på Studera.nu Länk till annan webbplats.

Skolverkets webbaserade apl-handledarutbildning

Validering och reell kompetens på Universitets- och högskolerådet, UHR Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 10 maj 2022