Frågor och svar om inställda nationella prov

De ordinarie nationella proven har ställts in under vårterminen 2021 på grund av coronapandemin. I stället kommer rektorn på din skola att få besluta om ifall skolan ska använda ett betygsstödjande bedömningsstöd i form av ett prov som lärarna kan ha som stöd när de ska sätta betyg.

Varför har Skolverket bestämt att ställa in de ordinarie nationella proven?

Nationella prov kan innebära att skolor behöver samla större grupper av elever i en och samma lokal vilket kan öka risken för smittspridning. Att organisera ett nationellt prov kräver också noggrann planering från skolans sida som kan vara svårt nu under coronapandemin då många skolor måste planera sin verksamhet från dag till dag eftersom många lärare och elever är sjuka.

Hur ska proven användas?

De ska hjälpa läraren att göra en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning för varje elev. Proven består av delprov på samma sätt som de nationella proven som har blivit inställda.

Kommer alla skolor att genomföra proven?

Det är frivilligt för skolorna att använda proven under vårterminen och varje skola bestämmer själv när de ska göras.

Kan man få göra provet på distans?

Nej, precis som för vanliga nationella prov så är det är inte möjligt att genomföra provet på distans.

Varför ska de nationella proven i årskurs 3 genomföras?

För att läraren och skolan inte ska riskera att missa att upptäcka om en elev behöver tidiga stödinsatser. En skillnad är också att proven inte genomförs en speciell dag utan under en period på tio veckor där skolan kan välja tillfällen när proven ska genomföras.

Kommer provet finnas översatt till engelska i de ämnen där översättning sker av nationella prov?

Ja, engelska versioner av proven planeras för de kurser/ämnen som vanligtvis brukar ha det

Vad gäller för vuxenutbildningen?

För vuxenutbildningen på gymnasial nivå kommer de alternativa proven att finnas för skolan att använda samtidigt som för gymnasiet. Sfi-proven kommer kunna användas från mars månad.

Senast uppdaterad 18 februari 2021

Innehåll på denna sida